Dekk med felg

Skal inneholde

  • Dekk med og uten felg

Skal ikke inneholde

  • Forurensing
  • Andre avfallstyper

Beskrivelse

Alle typer dekk fra kjøretøy som kan være med eller uten felg.

Innsamling

Det er etablert et retursystem som har ansvaret for innsamling og gjenvinning av gummidekk, dette er administrert av Norsk Dekkretur AS. Dekkene hentes med krok- og liftcontainere og leveres til godkjent mottak for demontering av felg.

Behandling

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

Gjenvinning

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekk blir også i stort omfang kvernet og brukt i nye produkter eller til støydempende formål (støyvoller). Granulerte dekk kan også bli til underlag på idrettsbaner og lekeplasser eller blandes i ny asfalt. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull. Felgen er ofte i aluminium eller stål som går til metallgjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!