Dekk – NS: 1811/ NS:1812/ NS:1813/NS:1814

Skal inneholde

  • Dekk uten felg

Skal ikke inneholde

  • Forurensing
  • Andre avfallstyper

Beskrivelse

Alle typer dekk fra kjøretøy uten felg.

Innsamling

Dekk skal leveres inn rene og ikke skitne/forurenset. De kan ikke inneholde forurensninger som stein, metall for dette vil ikke bli akseptert. Det er etablert et retursystem som har ansvaret for innsamling og gjenvinning av gummidekk, dette er administrert av Norsk Dekkretur AS. Dekkene hentes med krok- og liftcontainere.

Behandling

Hele dekk leveres til sentralmottak for sortering, kverning, mellomlagring og videre transport.

Gjenvinning

Noen dekk blir regummiert og brukt om igjen som dekk. Å bruke dekk som skytematter er en vanlig form for gjenbruk. Dekkene kan også erstatte fossile energibærere i industrien og brukes som brensel i sementovner, som erstatning for kull.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!