Energiplast – NS: 1799

Skal inneholde

  • Myk plast som folie
  • Bobleplast
  • Plastposer
  • Rør, bend, kanner o.l.

Skal ikke inneholde

  • Farlig avfall
  • Metaller

Beskrivelse

Plastemballasje som ikke kan material gjenvinnes f.eks. påleggspakker, stroppebånd, potetgullposer, cellofan til innpakking av blomster. Felles for denne type plast er at den er forurenset/skitten og derfor ikke egner seg til materialgjenvinning.

Innsamling

Hentes i løst eller ballet fraksjon, i klare eller rosa sekker, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling

Kontrolleres visuelt av sjåfør og ved ankomst mottak.  Her presses plasten før det sendes til gjenvinning.

Gjenvinning

Plasten sendes til energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon for eksempel plast som ikke er emballasje (plastleker, møbler).

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!