EPS – isopor – NS:1731

Skal inneholde

  • Ren EPS plast fra emballasje som beskytter eks. produkter

Skal ikke inneholde

  • EPS som har andre bruksområder enn emballasje, eks. fra bygg og anlegg.
  • Farlig avfall og metaller
  • Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
  • Skitten EPS

Beskrivelse

EPS er forkortelse for ekspandert Polystyren, bedre kjent som Isopor. Materialet er en meget voluminøs og lett emballasje som består av ca. 98% luft.

Innsamling

Samles i egne plastsekker, 240 l./800l., før de legges oppi containeren. Hentes inn med container, flatvogn eller ferdig presset hos kunde.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til gjenvinner.

Gjenvinning

EPS egner seg godt til materialgjenvinning. Granulert EPS blir brukt til produksjon av nye produkter.

Avvik

EPS egner seg godt til materialgjenvinning. Granulert EPS blir brukt til produksjon av nye produkter.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!