Frityrolje – NS:1128

Skal inneholde

  • Alle typer matolje
  • Frityrolje
  • Annen vegetabilsk eller animalsk olje (fiskeolje).

Skal ikke inneholde

  • Emballasje eller annet som ikke er frityr olje/-fett.

Beskrivelse

Brukt og gammel frityr- og matolje fra restauranter, hotell, kantiner og butikker.

Innsamling

Frityrfett og matolje helles over i godkjent beholder. Det kan benyttes original emballasje, 200 liter spunsfat eller IBC tank. Hentes med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottakssted hvor omlasting og videretransport til behandlingsanlegg.

Gjenvinning

Frityrfett og matoljer renses og gjenvinnes til biodiesel, biologisk fyringsolje, teknisk olje eller biogass.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!