Gasser i trykkbeholdere – NS:7261

Skal inneholde

  • Acetylen, oppløst
  • Brannslokningsapparater som inneholder farlige stoffer.
  • Helium, komprimert
  • Lightere som inneholder brennbar gass.
  • Luft, komprimert
  • Nitrogen, komprimert
  • Oksygen, komprimert
  • Propan
  • Propan/butan, blanding

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Alle typer gasser, inkludert brannslokkings- apparater, unntatt halon og KFK.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Trykkbeholdere gjenbrukes hvis mulig, gasser destrueres gjennom energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!