Glass- og metallemballasje – NS: 1322

Skal inneholde

 • Syltetøyglass
 • Glassflasker
 • Hermetikkbokser
 • Myke metallbokser
 • Aluminiumsfolie
 • Metallokk/-korker
 • Metalltuber

Skal ikke inneholde

 • Blyglass
 • Speil og vindusglass
 • Porselen, keramikk og krystall
 • Ildfast glass
 • Lyspærer og batterier
 • Malingsspann
 • Stekepanne
 • Glass- og metall produkter som ikke er emballasje
 • Emballasje som er merket med ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv leveres som farlig avfall

Beskrivelse

Rent, klart, farget flaskeglass eller annen emballasje i glass eller metall.

Innsamling

Tømmes/hentes i beholdere på 140 L, 240 L eller 360 L. Ved større volum tømmes/hentes emballasjen i containere. Fraktes enten direkte eller via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling

Kontrolleres visuelt for etterfølgende fin sortering.

Gjenvinning

Glass gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong. Metallfraksjoner videresendes til materialgjenvinning.

Avvik

Andre glass- og metallprodukter ødelegger gjenvinningsprosessen. Det kan derfor ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!