Grot

Skal inneholde

  • Grener og topper av trær.

Skal ikke inneholde

  • Røtter
  • Stammer
  • Jord
  • Grus og steiner

Beskrivelse

Grener og topper. Fraksjonen har strenge mottakskrav. Ved urenheter blir det omklassifisert til hageavfall eller restavfall.

Innsamling

Container eller løst.

Behandling

Avfallet tørkes og kvernes.

Gjenvinning

Avfallet blir til brensel for biobrenselanlegg uten renseanlegg.

Avvik

Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til restavfall.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!