Hageavfall – NS: 1131

Skal inneholde

  • Løv
  • Kvister
  • Jord
  • Planter og busker

Skal ikke inneholde

  • Sten
  • Røtter
  • Trær
  • Svartelistede planter annet avfall som restavfall, glass og metall

Beskrivelse

Hageavfall er alt organisk avfall som er biologisk nedbrytbart som oppstår i og rundt hagen. Dersom noe av avfallet er svartelistede planter, f.eks. kjempespringfrø, tromsøpalme, hagelupin og/eller kjempebjørnekjeks, skal dette pakkes inn i plast og kastes i restavfallet. Her er oversikt over svartelistede planter i Norge,  http://www.artsdatabanken.no/

Innsamling

Container eller løst.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, før det blir kvernet.

Gjenvinning

Ferdig kompostert avfall blir til jordforbedring.

Avvik

Det kan ilegges gebyr hvis avfallet ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i fakta arket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen bli omklassifisert til restavfall.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!