Herdere, organiske peroksider – NS:7123

Skal inneholde

  • Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk eks. dibenzoylperoksid fast og flytende.
  • Herdere, aminbaserte (etsende og brannfarlig.
  • Metyletylketon perkoksid
  • Organiske peroksider til flytende tuber, pastaer o.l.
  • Avf.gr 7123 fra kommuner (husholdning) fast.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Herdere til 2-komponent plast, lim eller lakk, f.eks. dibenzoylperoksid (benzoylperoksid).

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!