Impregnert trevirke
Impregnert trevirke –
EAL-kode:170204 – NS:7098

Skal inneholde

  • Trykkimpregnert trevirke (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall
  • Metall

Beskrivelse

Trykkimpregnert trevirke stammer typisk fra lysstolper, gjerdestolper, gjerder, terrasser og annet som har vært benyttet utendørs. Ble benyttet i perioden 1950-2002. Varen stammer fra næringsvirksomhet fra kommunale gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikt.

Innsamling

Krok- og lift-containere. Da det ikke er praktisk mulig å skille mellom nytt, kobber- impregnert materiale (som ikke er farlig avfall), fra eldre kobber-kromarsen-impregnert materiale, inkluderes forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l

Behandling

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles, før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften

Farlig avfall

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!