Isolasjonsmaterialer med KFK/HKFK – EAL-kode:170603 NS:7157

Skal inneholde

  • Isolasjonsmateriale m/KFK-, HKFK- eller KFK-holdige blåse-midler over grensen for farlig avfall.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

KFK/HKFK brukt i XPS isolasjon i perioden 1960-2002. Isolasjonsskum kan inneholde rester av blåsemiddel som inneholder KFK, HKFK og KFK-gass. Noen av disse gassene forsterker drivhuseffekten og flere bidrar til å bryte ned ozonlaget. Viktigst er stivt skum av polyuretan (PUR) og ekstrudert polystyren (XPS).  PUR-skum finnes typisk i eldre leddporter, fryse/kjølerom og som isolasjon i campingbiler. XPS-plater finnes typisk som isolasjon under bygg, veier, tuneller o.l. Gassene lekker ut av plasten over tid, men det kan likevel være betydelige mengder blåsegass igjen i kassert isolasjon. Alle isolasjonsmaterialer som inneholder 0,1 prosent (tilsvarende 1000 mg/kg) eller mer av de ulike KFK- og HKFK, er farlig avfall og omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten i henhold til avfallsforskriften kap. 11. Viktig: ikke alle typer som beskrevet over som inneholder KFK/HKFK, det er opp til kunden å dokumentere om dette er farlig avfall eller ikke.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med KFK/HKFK er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Videresendes til anlegg som har tillatelse til å sanere eller destruere slikt avfall.

Gjenvinning

Videresendes til anlegg som har tillatelse til å sanere eller destruere slikt avfall.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Dersom avfallet er ufullstendig sortert, blir hele avfallstypen håndtert og fakturert som farlig avfall. Alternativt påløper gebyr for ekstra sortering.

Henvisning til regelverk

Farlig avfall med fra bygg- og anlegg skal fremkomme i miljøsaneringsbeskrivelsen. Mer info: klif.no faktaark nr. TA2396/2007.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!