Kabeltromler – NS:1141

Skal inneholde

  • Kabeltromler i trevirke

Skal ikke inneholde

  • Farlig avfall

Beskrivelse

Kabeltromler som er laget av tre som er brukt til å lagre, transportere og distribuere kabler og ledninger.

Innsamling

Kabeltromlene samles inn i container.

Behandling

Stålstenger, spesielt kabeltromler i trevirke må fjernes før innlevering. Alternativt kan disse leveres hele inn til mottak så utfører vi dette maskinelt mot betaling.

Gjenvinning

Kabeltromlene er trevirke som blir kvernet til treflis og som går til energigjenvinning.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres til restavfall eller impregnert trevirke.

Henvisning til regelverk

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres til restavfall eller impregnert trevirke.

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!