KFK – NS:7240

Skal inneholde

  • KFK-gass som HKFK, KFK og andre fourkarboner.
  • SF6-gass som inneholder farlige stoffer.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

KFK-gass o.l., gasser som HKFK, HFK og andre fluorkarboner.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Avfall med KFK/HKFK er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!