Klorparafinholdig avfall – NS:7159

Skal inneholde

  • Avfall med klorparafiner (PVC, fugeskum/masser, lim, gummilister m.m.)

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall
  • Klorparafiner Isolerglassruter

Beskrivelse

KFK-gass o.l., gasser som HKFK, HFK og andre fluorkarboner.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!