Kvikksølvholdig avfall – NS:7081

Skal inneholde

  • Kjemikalier som inneholder kvikksølv, fast.
  • Kvikksølv fra EE-avfall, fast eller flytende.
  • Kvikksølvholdig avfall fra bygge– og rivningsarbeid, fast eller flytende.
  • Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere.
  • Løsninger som inneholder kvikksølv, flytende.
  • Metallisk kvikksølv flytende (i flasker, stålbeholdere m.m).
  • Prosessrelatert avfall, kvikksølvholdig slam.
  • Avf.gr 7081 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Kvikksølvtermometre, metallisk kvikksølv fra barometre, vippe- og nivåbrytere. Kjemikalier eller løsninger som inneholder kvikksølv.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes. Kvikksølv transporteres til spesialdeponi for kvikksølvholdig avfall, slik at det kan sluttforvares på en forsvarlig måte.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!