Leca isoblokk – NS:7157

Skal inneholde

  • Leca isoblokk med HKFK/KFK gasser i PUR skummet.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall     

Beskrivelse

Polyuretanskummet i Leca Isoblokk som er produsert i perioden 1982 – 2000/2001 for (produksjonssted Borge/Vestnes) inneholder HKFK/KFK. Fra og med år 2001 (for produksjonssted Borge) og år 2002 (for produksjonssted Vestnes) inneholder ikke isolasjonen i Leca Isoblokk noen stoffer som står på myndighetenes prioritetsliste eller kandidatliste. Avfall med KFK/HKFK er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Innsamling

Åpne krok- eller liftcontainer.

Behandling

Videresendes til anlegg som har tillatelse til å sanere eller destruere slikt avfall.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!