Lyspærer – NS:7086

Skal inneholde

  • Lysstoffrør, kun rette.

Skal ikke inneholde

  • Lysstoffrør og sparepærer, som ikke er rette
  • Skal ikke ligge i emballasjen.
  • EE-avfall, glødelamper, farlig avfall og andre.

Beskrivelse

Brukte og nye kvikksølvholdige rette lysstoffrør.

Innsamling

Separate oppsamlingsenheter, som for eksempel papphylser eller kasser. Papp skal fjernes før levering.

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Dersom avfallet er ødelagt, kan mottaket nekte å ta imot det.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriftens kap. 11 – Farlig avfall

Særlig risiko

Lysstoffrør inneholder kvikksølv som lekker ut hvis de knuses. Både kvikksølvdamp og pulver er skadelig.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!