Oljeemulsjoner, sloppvann – NS:7030

Skal inneholde

  • Avsaltningsslam eller -emusjoner.
  • Bearbeidningsemusjoner og -løsninger som inneholder halogener.
  • Bearbeidningsemusjoner og -løsninger uten halogener.
  • Bunnoljer (skutebunnsvann).
  • Emulsjoner, ikke-klorerte.
  • Oljeholdig avfall, annet oljeholdig vann fra motorrom og vedlikeholds- /prosessystem fra offshore
  • Oljeeumusjoner, sloppvann.
  • Oljeemusjoner (stabile).
  • Oljeholdig avfall.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Olje/vann-blandinger med mer enn 10 % – 20 % vann. Sloppvann, skutebunnsvann, stabile oljeemulsjoner m.m.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Oljeemulsjoner, sloppvann sendes til inndamping. Konsentrat og filterrester energigjenvinnes i godkjente anlegg.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!