Oljefiltre med lukket metallkappe
Oljefiltre med lukket metallkappe – NS:7024

Skal inneholde

  • Oljefiltre med lukket metallkappe.

Skal ikke inneholde

  • Oljeholdige innsats- og industrifiltre.
  • Drivstoffiltre med og uten metall.

Innsamling

Skal deklareres av kunde elektronisk i avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av farlig avfall.

Behandling

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres. Filtermasse og olje (som ikke blir regenerert til ny olje) forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle farlig avfall.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og olje regeneres til ny olje eller energigjenvinnes.

Avvik

Dersom ulike filtre er blandet vil kreve omemballering og påløpte kostnader for sorteringsarbeidet samt kostnader for emballasjen som kreves.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriftens kap. 11 – Farlig avfall

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!