Organiske løsemidler u/halogen – NS:7042

Skal inneholde

  • Aceton, aldehyder, alkoholer, andre organiske løsemidler, avisingsvæske, benzen, bremsevæske, etanol, eter, frost/kjølevæsker, ketoner, kondensfjerner, lynol, metanol, tennvæske, terpentin, toluen, tynner, vinduspylevæske, white sprit, xylen.
  • Avf.gr 7042 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

  • Ikke tomme spylevæskekanner.
  • Organiske løsemidler med halogen.
  • Annet avfall.

Beskrivelse

Brukte løsemidler som ikke inneholder halogener (fluor, klor, brom eller jod) f.eks. terpentin, white spirit, toluen, tynner, metanol, benzen, alkoholer, ketoner, aldehyder o.l.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Organiske løsemidler sendes til energigjenvinning

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!