Papir
Papir

Skal inneholde

  • Papir
  • Kartong
  • Drikkekartong
  • Strimlet papir

Skal ikke inneholde

  • Papp
  • Annet avfall

Beskrivelse

Forskjellige typer papir som aviser, kontorpapir og tidsskrifter.

Innsamling

Beholdere og containere.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll før papiret sorteres og leveres til gjenvinning.

Gjenvinning

Papiret gjenvinnes og blir til nytt papir eller tørkepapir.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i henhold til informasjon gitt i faktaarket. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!