PCB-holdige isolerglass
PCB-holdige isolerglass – NS:7211

Skal inneholde

  • Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1965 og 1975
  • Importerte isolerglass produsert fram til 1980.
  • Isolerglass uten stempel/preging av årstall.

Skal ikke inneholde

  • Isolerglass nyere enn beskrevet.
  • Andre typer avfall.

Beskrivelse

I isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet PCB-holdig forseglings lim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass.

Innsamling

Stående på L-stativ og/eller stående på Europall godt forankret. Glasset må ikke demonteres fra vindusramme av treverk.

Behandling

PCB-holdige isolerglassruter blir håndtert i godkjent behandlingsanlegg med spesialtillatelse. Rutene blir visuelt kontrollert, før glassene skjæres ut. Alt PCB-holdig avfall sendes videre til destruksjon.

Gjenvinning

Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstandsskinner og fugemasse inneholdende PCB blir energigjenvunnet/destruert hos godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik

Isolerglass med brudd behandles som egen fraksjon. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør..

Henvisning til regelverk

 Avfallsforskriften

Ruteretur.no

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!