PCB- og PCT-holdig avfall – NS:7210

Skal inneholde

 • Avfall fra klebemidler og tetningsmasser (isolerhylser, fuge- og tetningsmasser), fast.
 • Avfall fra bygge- og rivningsarbeid som inneholder PCB, eks. tetningsmasse/fugemasse, harpiks basert gulvbelegg, isolerglass og kondensatorer.
 • Avrettingsmasse med PCB.
 • Blandinger eller frasortere fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk.
 • Maling- og lakkavfall (fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk av beleggingsprodukter), flytende.
 • Maling- og lakkavfall (PCB – holdig maling).
 • Transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB.
 • Transformatoroljer og varmeoverførende oljer (som inneholder PCB).
 • Avf.gr 7210 fra kommuner (husholdning).

Skal ikke inneholde

 • Ikke tomme spylevæskekanner.
 • Organiske løsemidler med halogen.
 • Annet avfall.

Beskrivelse

PCB og PCT har vært brukt i transformatorer, kondensatorer, lysrør- armaturer, fugemasser, maling og isolerhylser for gjennomføring av høyspenning o.l.

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt, forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning i anlegg som har tillatelse til å behandle slik farlig avfall.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!