Plastflasker, kanner, brett
Plastflasker, kanner, brett

Skal inneholde

  • Tom og tørr engangsemballasje i henhold til Grønt Punkts bestemmelser.

Skal ikke inneholde

  • Andre typer avfall.
  • Emballasje som har inneholdt farlig avfall

Beskrivelse

Emballasjeplast i mindre enheter enn 100 ltr, som engangsflasker, kanner, brett, spann som er merket:

Innsamling

Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling

Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning

Smeltes om til nye produkter, materialgjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Grønpunkt Norge

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!