Plastfolie – NS 1711

Skal inneholde

  • Klar og farget folieplast
  • Bæreposer
  • Emballasje
  • Krympeplast

Skal ikke inneholde

  • Andre typer plast
  • Stroppebånd
  • Hardplast
  • Andre typer avfall

Beskrivelse

Folie merket resirkulering symbol:

Innsamling

Løst i gjennomsiktige sekker, baller, komprimator eller container.

Behandling

Plasten blir kontrollert visuelt, før den presses og transporteres til gjenvinning.

Gjenvinning

Smeltes om til nye produkter og materialgjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!