Rent klart glass
Rent klart glass – NS: 1311

Skal inneholde

 • Rent klart glass

Skal ikke inneholde

 • Krystallglass som vaser/glassprodukter
 • Pryd- og bruksglass
 • Farget rent glass
 • Klarglass med metall
 • Blandet glassemballasje med metall
 • Metallemballasje
 • Vindusglass
 • Laminert glass (bilglass)
 • Planglass
 • Bilruter
 • Glass- og metallemballasje, eks. cola flaske
 • Blandet glass
 • Annen type avfall

Beskrivelse

Rent klart glass sorteres ut som egen ren fraksjon til gjenvinning.

Innsamling

Beholdere eller containere. Hentes og kjøres inn til mottakene hvor det lastes over i krok containere og mellomlagres.

Behandling

Transporteres så til avfallsmottaket Norsk Gjenvinning ØRA Fredrikstad. Der knuser de glasset og omdanner det til pelets. Fra avfallsmottaket sendes det videre til blant annet Glava isolasjon som produserer ny isolasjon.

Gjenvinning

Glass gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon og glassbetong.

Avvik

Andre glass- og metallprodukter ødelegger gjenvinningsprosessen. Det kan derfor ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 7

Faktaark i pdf-format kan du laste her!