Spraybokser
Spraybokser – NS:7055

Skal inneholde

  • Spraybokser, med og uten innhold.

Skal ikke inneholde

  • Spraybokser som har inneholdt for eksempel fugemasse eller andre typer farlig avfall.

Beskrivelse

Spraybokser (lakk, hårspray ol) Boksene inneholder drivgass og må derfor samles inn separat.

Innsamling

Beholdere eller fat.

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

 Avfallsforskriften, kap. 11, farlig avfall

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!