Takpapp - farlig avfall
Takpapp – NS:7152

Skal inneholde

  • Takpapp og tjærepapp produsert før 1960.

Skal ikke inneholde

  • Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960.
  • Trevirke
  • Plast
  • Isolasjon
  • Takstein
  • Metaller             

Beskrivelse

Forskjellen på takfolie, som er farlig avfall, og takpapp ser du ved at pappen normalt har et lag med finknust stein på oversiden.

Innsamling

Lift- og krokcontainer. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!