Takpapp
Takpapp – NS: 1621

Skal inneholde

  • Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960.

Skal ikke inneholde

  • Takpapp og tjærepapp produsert før 1960.
  • Trevirke
  • Plast
  • Isolasjon
  • Takstein
  • Metaller             

Beskrivelse

Forskjellen på takfolie, som er farlig avfall, og takpapp ser du ved at pappen normalt har et lag med finknust stein på oversiden.

Innsamling

Lift- og krokcontainer.

Behandling

Ved mottaket utføres kvalitetskontroll. Avfallet omlastes og transporteres til godkjent forbrenningsanlegg.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr ved feilsortering.

Henvisning regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!