Tonerkassetter og blekkpatroner
Tonerkassetter og blekkpatroner
EAL-kode:080317 – NS:7051

Skal inneholde

  • Kasserte tonerkassetter sorteres i to grupper med eller uten kretskort.
  • Blekkpatroner fra skrivere sorteres i to grupper med eller uten kretskort.

Skal ikke inneholde

  • Annet EE- avfall
  • Annet avfall
  • Emballasje

Beskrivelse

Tonerkassetter og blekkpatroner uten påmontert kretskort er klassifisert som farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten omtalt i Farlig avfall Disse skal leveres som maling, lim og lakk og er ikke gratis å levere.  Tonerkassetter og blekkpatroner med kretskort er klassifisert som EE-avfall og inngår i den lovpålagte returordning for denne avfallstypen (småelektronikk) Avfallsforskriften EE-avfall er gratis å levere.

Innsamling

Løse tonerkassetter samles i esker/mindre beholdere for å sikre at støvet ikke lekker ut under transport. Da tonerkassetter inneholder farlige stoffer, og i størst mulig grad skal gjenbrukes, må all håndtering skje på en slik måte at plastbeholderne ikke knuser. Skadede kassetter og patroner legges i poser slik at det ikke blir lekkasje.

Behandling

Tonerkassetter sorteres for å sikre at størst mulig andel går til gjenbruk.

Gjenvinning

Behandlingsanleggene for EE-avfall sender sorterte tonerkassetter til godkjente partnere som foretar ny emballering og klargjøring for gjenbruk. Ødelagte og ukurante tonere går til energigjenvinning.

Avvik

Dersom tonerkassetter og blekkpatroner med og uten kretskort leveres usortert, feilhåndtert, ødelagt eller ikke er emballert, vil leveransen klassifiseres som farlig avfall og faktureres.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!