Trevirke
Trevirke, blandet

Skal inneholde

  • Trevirke som inneholder materiale som er behandlet med f.eks. maling, lim og lakk, men som ikke regnes som farlig avfall.
  • Ubehandlet trevirke

Skal ikke inneholde

  • Impregnert trevirke
  • Stål og metaller
  • Brannhemmende plater
  • Laminat
  • Siporex
  • Huntonitt
  • Asfalterte plater
  • Avfall som ikke er trevirke.

Beskrivelse

Varen består av blandet trevirke.

Innsamling

Krok og lift containere.

Behandling

Ved innkjøring foretas en visuell mottakskontroll, treverket blir kvernet, siktet ned til avtalt størrelse. Spiker ol fjernes med magneter.

Gjenvinning

Ferdig blandet flis benyttes som fjernvarme og prosessdamp i godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres til restavfall eller impregnert trevirke.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!