Trevirke kreosotimpregnert
Trevirke, kreosotimpregnert – NS:7154

Skal inneholde

  • Trevirke, kreosotimpregnert.

Skal ikke inneholde

  • (Kobber (Cu)- eller kobber/krom/ arsen(CCA)- impregnert trevirke).
  • Dobbelt impregnert (trykkimpregnert+ kreosotimpregnert).
  • Annet avfall

Beskrivelse

Krok- og lift-containere. Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklareres av kunde på deklarasjonsskjema for farlig avfall. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Innsamling

Krok- og lift-containere. Da det ikke er praktisk mulig å skille mellom nytt, kobber- impregnert materiale (som ikke er farlig avfall), fra eldre kobber-kromarsen-impregnert materiale, inkluderes forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l

Behandling

Transporteres, omlastes og evt. forbehandles (dersom anlegget har tillatelse til dette), før videresending til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall. Evt. forbehandling inkluderer forsortering, kverning, sikting og magnetisk utsortering av spiker o.l.

Gjenvinning

Impregnert trevirke destrueres i behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall, fortrinnsvis forbrenning med energigjenvinning produksjon.

Avvik

Avvik kan medføre ekstra kostnad. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11 og 13  Farlig avfall

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!