Vindusruter med klorprafin
Vindusruter med klorparafin – NS:7158

Skal inneholde

  • Isolerglassruter produsert i Norge i perioden mellom 1976 og 1989, samt utenlandske vinduer fra 1980-89.

Skal ikke inneholde

  • Andre typer isolerglassruter eller andre typer avfall/farlig avfall.
  • Isolerglassruter produsert i Norge før 1976 og produsert utenfor Norge før 1980.

Beskrivelse

I isolerglassruter produsert i tidsperioden angitt over, kan det være benyttet klorparafinholdig forseglingslim. Dette er klassifisert som farlig avfall og skal samles inn separat. Produksjonsåret står preget inn i avstandsskinnene mellom glassene. Glass som ikke kan identifiseres skal leveres som PCB-holdige isolerglass.

Innsamling

Stående på L-stativ eller godt forankret på Europall. Glasset må ikke demonteres fra vindusramme av treverk

Behandling

KP-holdige isolerglassruter blir håndtert på godkjent behandlingsanlegg med spesialtillatelse. Rutene blir visuelt kontrollert, før glassene skjæres ut. Alt KP-holdig avfall sendes videre til destruksjon.

Gjenvinning

Glasset skjæres ut, og sendes til materialgjenvinning. Trerammene med avstands-skinner og fugemasse inneholdende klorparafiner blir destruert hos godkjent forbrenningsanlegg.

Avvik

Isolerglass med brudd behandles som egen fraksjon. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvising til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!