Kjemiker på vei™ er en tjeneste vi tilbyr via vår samarbeidspartner Norsk Gjenvinning. Dette er en tjeneste hvor spesialister innen farlig avfall reiser ut til kunden. Her hjelper spesialisten til med en rekke tjenester som sikrer at kundens farlig avfallsløsning er forsvarlig, effektiv og i henhold til regelverket. Dette kan være en veldig god investering både økonomisk og miljømessig.

Kjemiker på vei™ er en tjeneste hvor bedrifter kan få hjelp til:

  • Kartlegging
  • Prøvetaking
  • Analyser
  • Opprydding av farlig avfall
  • Rådgivning og opplæring

Les mer om tjenesten i denne artikkelen!