CO2-avgiften på forbrenning av avfall

Stortinget vedtok i desember å øke CO2-avgiften på forbrenning av avfall med kr 155,- pr. tonn med virkning fra 1. januar i år. Måten dette ble gjort på, gjør at dette krever en EØS-godkjenning. Nå det viser seg at denne ikke er på plass, og at avgiftsøkningen inntil videre kun blir kr 25,- pr. tonn, …