ØGs nye komprimatorbil

ØG har nylig anskaffet en nye komprimatorbil går på biogass. Dette er biogass fra matavfall som er innsamlet inn i Innlandet. I prosessen hvor matavfallet skal omdannes til biogjødsel oppstår det en gass som består i hovedsak av metan. Etter en renselse prosess kan denne gassen brukes til drivstoff. Illustrasjon viser prosessflyten for matavfall til …