batterier
Batterier små – usortert
Kvikksølv (farlig avfall)
EAL-kode:160603 – NS:7082

Kadium (farlig avfall)
EAL-kode:160602 – NS:7084

Bly (farlig avfall) 
EAL-kode:160601 – NS:7092

Alkaliske (ikke farlig avfall)
 EAL- kode:200133 – NS:7093

Lithium , engangs- og primærbatterier (ikke farlig avfall) 
EAL-kode:160605 – NS:7094

Skal inneholde

  • Alle typer småbatterier
  • Ni-MH-batterier
  • Alkaliske batterier u/ Hg, Cd
  • Litiumbatterier, engangs- og primærbatterier.
  • Høreapparatbatterier.

Skal ikke inneholde

  • Bilbatterier
  • Batterier fra verktøy.
  • Andre typer farlig avfall.

Beskrivelse

Småbatterier typer som listet over er gjenvinnbare. Husk å tape polene på litiumbatteriet på hver pol slik at disse ikke reagerer på andre batterier og skaper varmegang.

Innsamling

Samles inn separat som egen fraksjon i beholder.  Noen batterier er farlig avfall, mens andre ikke. Hvis ikke-farlige batterier leveres iblandet batterier som er farlig avfall blir alle batteriene håndtert som farlig avfall. Batterier skal deklareres og dette gjøres elektronisk på avfallsdeklarering.no.

Behandling

Leveres godkjent mottak for sortering, behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Batteriene blir gjenvunnet så langt det er mulig.

Avvik

Vil medføre ekstra kostnader og kan medføre at mottak nekter å ta imot det. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Særlige risikoforhold

Det kan oppstå varmeutvikling ved lagring av småbatterier

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!