Ftalater – EAL-kode:170903 – NS:7156

Skal inneholde

  • Avfall med innhold av ftalater over grenseverdiene for farlig avfall.

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Avfall inneholdende ftalater, gjerne fra rehabilitering og riving. Eksempel på avfall som kan inneholde ftalater, er myke gulvbelegg, isolerglassruter, forseglingslim og PVC.

Innsamling

Samles inn separat som egen fraksjon. Avfall med ftalater er farlig avfall og skal deklareres av kunde elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Behandling

Leveres godkjent mottak for behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Farlig avfall skal ut av kretsløpet og gjenvinnes ikke.

Avvik

Avvik kan medføre merkostnader. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften kap. 11 Farlig avfall

Særlig risiko
Ftalater er farlig avfall, og skal håndteres i henhold til gjeldende lover og regler.

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!