Gulvbelegg – NS:7156

Skal inneholde

  • Gulvbelegg, ftalatholdig

Skal ikke inneholde

  • Annet avfall

Beskrivelse

Mykgjørere i plast, PVC, tak- og gulvbelegg (vinylbelegg).

Innsamling

Samles inn separat som egen avfallstype. Skal deklareres av kunde elektronisk på avfallsdeklarering.no. Avfallet kan kun sendes til anlegg som har tillatelse til mottak av slikt farlig avfall.

Behandling

Avfallet kontrolleres visuelt og blir videresendt til destruering.

Gjenvinning

Avfallet energigjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!