fbpx
Litiumbatterier, oppladbare – NS: 7094

Skal inneholde

  • Litiumbatterier, oppladbare.

Skal ikke inneholde

  • Andre typer farlig avfall
  • Annet type avfall

Beskrivelse

Litium-ion/ polymerbatterier (oppladbare- og sekundærbatterier). Denne batteritypen ønskes utsortert som egen fraksjon på grunn av brannfaren. Batteriet kan kortslutte og brann kan oppstå

Innsamling

Litium-ion batterier leveres inn i egen godkjent emballasje som egen fraksjon.

Behandling

Leveres godkjent mottak for sortering, behandling og/eller destruksjon.

Gjenvinning

Batteriene blir gjenvunnet så langt det er mulig.

Avvik

Vil medføre ekstra kostnader og kan medføre at mottak nekter å ta imot det. Hvis ikke deklarasjon er fylt ut, blir ikke farlig avfall tatt med av sjåfør.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!