Nedenfor finner du de faktaark til avfallstyper som er klassifisert som farlig avfall. Her finner du informasjon som definisjoner og hvordan avfallet samles inn. Hvordan vi behandler disse avfallstypene på en forsvarlig måte. Dette kan du lese mer om i våre faktaark som du finner nedenfor.