BRANSJEPROFILEN – I KRETSLØPET

Vår administrerende direktør er med under spalten BRANSJEPROFILEN i Kretsløpet, et fagblad for avfall og gjenvinning. Nedenfor kan du lese artikkelen i sin helhet. Kilde: Kretsløpet utgave 2/2023, side 35. Navn: Bjørn RosenbergStilling: Administrerende direktørFirma: Østlandet Gjenvinning AS (ØG)Ansatt siden: 2003 Kildesortering, ombruk og bærekraft har kommet for å bli Jeg har vært så heldig og fulgt utviklingen i …

ØG inn som medlem i Norwegian Wood Cluster

ØG er blitt medlem i Norwegian Wood Cluster. Norwegian Wood Cluster (NWC) er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri. ØG ønsker gjennom medlemskap i NWC å bidra til at produkter ombrukes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes og at vi kan bidra til …

RE:inventar AS og Østlandet Gjenvinning AS går sammen

RE:inventar og Østlandet Gjenvinning har nå gjennomført en emisjon. Vi skal sammen utvikle nye forretningsmodeller og samarbeid, som sørger for at sirkulærøkonomien vokser innen gjenbruk av møbler og inventar. RE:inventar AS har siden oppstarten jobbet for å tilgjengeliggjøre gjenbruk av møbler og inventar. Målet er at det skal bli like enkelt som å kjøpe nytt …

ØGs nye komprimatorbil

ØG har nylig anskaffet en nye komprimatorbil går på biogass. Dette er biogass fra matavfall som er innsamlet inn i Innlandet. I prosessen hvor matavfallet skal omdannes til biogjødsel oppstår det en gass som består i hovedsak av metan. Etter en renselse prosess kan denne gassen brukes til drivstoff. Illustrasjon viser prosessflyten for matavfall til …