ØGs BÆREKRAFTSMÅL 2021-2024

Innovasjon og sirkulærøkonomi

ØG skal være en pådriver av, og aktivt delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor sirkulære avfalls- og gjenvinningsløsninger.

ØG skal svare på både sine egne og sine kunders forventninger, og skal sitte i førersetet av innovative og bærekraftige avfalls- og gjenvinningsløsninger i Innlandet.

  1. ØG skal i perioden 2021-2024, delta i minimum fem forsknings- og innovasjonsprosjekter med sin ekspertise innenfor sekundære råvarer og gjenvinningsløsninger.
  2. ØG skal gjennom innovasjon av sirkulære løsninger øke sin andel materialgjenvinning fra 27 % i basisåret 2019 til 35 % i 2024.
  3. ØG skal tilrettelegge for medarbeiderdrevet innovasjon, og sørge for oppfølging av fremlagte forslag. ØG skal innen 2024 ha utforsket minst fem slike ideer fremlagt av sine medarbeidere.
  4. ØG skal innen 2024 ha funnet sirkulære løsninger til minimum tre fraksjoner som i dag tilhører den lineære økonomien.

Her kan du lese om ØGs andre bærekraftsmål innen:

⊕  Logistikk

⊕  Kompetanse

⊕  Påvirkning på industri og lovgivende myndigheter


Les om ØGs bærekraftsløfter her?