ØGs BÆREKRAFTSMÅL 2021-2024

Kompetanse

ØG skal bidra til et kompetanse- og kunnskapsløft, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere om gjenvinning og bærekraftig utvikling.

ØG skal heve kompetansen rundt avfall i Innlandet, gjennom kunnskapsdeling og kursing, slik at sorteringsgraden øker og en enda større andel av avfallet kan gå til materialgjenvinning.

  1. ØG skal årlig publisere en bærekraftsrapport, begrunnet i ansvarlighet og åpenhet, og som skal bidra til både intern og ekstern kunnskapsbygging.
  2. ØG skal fortsette å utvikle eksisterende kompetanse og tiltrekke den kompetansen vi trenger i dag og i fremtiden.
  3. ØG skal bidra til kompetanseheving i regionen, gjennom opplæring, kursing og foredrag.
  4. ØG skal innen 2024 ha påstartet og bidratt med konkret bærekraftsarbeid med flere av sine samarbeidspartnere og kunder.

Her kan du lese om ØGs andre bærekraftsmål innen:

⊕  Logistikk

⊕  Innovasjon og sirkulærøkonomi

⊕  Påvirkning på industri og lovgivende myndigheter


Les om ØGs bærekraftsløfter her?