ØGs BÆREKRAFTSMÅL 2021-2024

Logistikk

ØG skal bidra til mer miljøvennlig logistikk ved reduksjon av klimagassutslipp, gjennom ruteoptimalisering og en økning av nullutslippskjøretøy på anlegg og transporttjenester.

Transportsektoren er en av de største utslippspostene i klimaregnskapet til de nordiske landene og er også vår største utslippspost. ØG skal bidra til de globale og nasjonale målene vedrørendereduksjon av utslipp fra tungtransport.

  1. ØGs egen kjøretøyflåte skal innen 2024 bestå av minimum 20 % nullutslippskjøretøy og en resterende flåte utelukkende bestående av euro 6-klassifiserte kjøretøy.
  2. ØG skal halvere det totale dieselforbruket innen 2025, målt med forbruket i basisåret 2019.
  3. ØG skal innen 2022 ha implementert målingsverktøy som sikrer nøyaktig kartlegging av miljøpåvirkningen fra alle anleggsmaskiner på egne anlegg, samt all egen og innleid transport.
  4. ØG skal innen 2024 ha satt nye oppdaterte mål for ytterligere reduksjon av klimagassutslipp fra anleggsmaskiner og transport.
  5. ØG skal påvirke offentlige innkjøpere til å ha fokus på, og prioritere materialgjenvinning, ombruk og redusere Co2.

ØGs komprimatorbil går på biogass fra matavfall fra Innlandet. Dette skal være med å bidra til en halvering av vårt dieselforbruk innen 2025.


Her kan du lese om ØGs andre bærekraftsmål innen:

⊕  Innovasjon og sirkulærøkonomi

⊕  Kompetanse

⊕  Påvirkning på industri og lovgivende myndigheter


Les om ØGs bærekraftsløfter her?