ØGs BÆREKRAFTSMÅL 2021-2024

Påvirkning på industri og lovgivende myndigheter

ØG skal utøve sin påvirkningskraft og tilby sin kompetanse i samråd med lovgivende myndigheter slik at materialgjenvinning, i en enda større grad kan fremmes.

ØG skal gjennom dialog med lovgivende myndigheter bistå med sin kompetanse i forbindelse med forskriftsendringer slik at det i en enda større grad kan tilrettelegges for materialgjenvinning av de aktuelle fraksjonene. Sirkulær-økonomisk utvikling er avhengig av at markedskreftene fungerer og myndighetene besitter en kritisk rolle for å tilrettelegge for disse markedsmekanismene. ØG skal påvirke myndighetene til å bidra som kravstiller, pådriver og tilrettelegger for dette.

  1. ØG skal fremme materialgjenvinning og påvirke øvrig næring til å redusere bruken av jomfruelige ressurser ved å tilby gode løsninger for utnyttelsen av sekundære råvarer.
  2. ØG skal påvirke sine aktuelle kunder til å benytte seg av materialgjenvinnbar emballasje og materialer.
  3. ØG skal påvirke offentlige innkjøpere til å ha fokus på, og prioritere materialgjenvinning og ombruk

Her kan du lese om ØGs andre bærekraftsmål innen:

⊕  Logistikk

⊕  Kompetanse

⊕  Innovasjon og sirkulærøkonomi


Les om ØGs bærekraftsløfter her?