Papp
Papp

Skal inneholde

  • Bølgepapp
  • Massivpapp

Skal ikke inneholde

  • Våtsterkt papir
  • Papir
  • Drikkekartong
  • Engangstallerkener, drikkebeger

Beskrivelse

Papp, kartong brukt til emballasje fra varehandel, byggevarehandel o.l.

Innsamling

Hentes i ballet fraksjon, beholdere, containere og komprimatorer.

Behandling

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter sortert før pappen presses i baller for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning

Gjenvinnes og blir ny bølgepapp eller kartong.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.
Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifiseres.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!