Drikkekartong – NS:1241

Skal inneholde

  • Drikkekartong
  • Aviser
  • Kontorpapir, konvolutter og skrivepapir.

Skal ikke inneholde

  • Gavepapir
  • Pappesker bølgepapp eller brun papp
  • Plast
  • Andre typer avfall

Beskrivelse

Drikkekartong fra melk, juice, o.l. i tillegg til aviser, reklameblad og papir fra kontor.

Innsamling

Tømmes/hentes sammen med papir fra beholdere på 140 l, 240 l, 360 l eller 660 l beholdere. Ved større volumer tømmes/hentes emballasjen i containere eller for eksempel Molok. Fraktes via omlasting til behandlingsanlegg.

Behandling

Kvaliteten kontrolleres visuelt og blir deretter presset for salg til papirfabrikker i innland og utland.

Gjenvinning

Gjenvinnes og blir til ny drikkekartong eller papir.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon. Hvis det ikke er mulig å sortere, kan hele leveransen omklassifisert til restavfall.

Henvisning til regelverk

Grøntpunkt.no

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!