Elektronikk – NS:1599

Skal inneholde

  • Datautstyr, servere, harddisker
  • Kontormaskiner
  • Telefoner, telefaks, nettbrett
  • Hvitevarer, elektronisk
  • Kjøkkenutstyr
  • Kamera, spillkonsoller, elektroniske leker
  • EL-sparkesykler montert med litiumbatteri

Skal ikke inneholde

  • Lysstoffrør og lyspærer
  • Toner kassetter. Kan sitte i printere, men ikke løse.
  • Litiumbatterier

Beskrivelse

Kassert elektronikk.

Innsamling

Hentes i EE-bur, containere og på pall.

Behandling

Sorteres, demonteres og gjenvinnes/saneres.

Gjenvinning

Miljøskadelige komponenter fjernes. Plast, metall og glass materialgjenvinnes.

Avvik

Det kan ilegges sorteringsgebyr hvis varen ikke er sortert i ren fraksjon.

Henvisning til regelverk

Avfallsforskriften

Faktaark i pdf-format kan du laste ned her!